โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ดร.พนิตนาฏ


หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับนักเรียน ครอบคลุมเนื้อหา Grammar Reading เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และการสอบแข่งขัน
หลักสูตรเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ ในทุกทักษะ รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับและการเรียนต่อในระดับสูง
ระบบการเรียน Your Choice สามารถเลือกเนื้อหา จัดตารางเวลาเรียน และทบทวนซ้ำได้ตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล
ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ Online สามารถเลือกหลักสูตร จัดตารางเวลาเรียน และทบทวนซ้ำได้ตามความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล
 
 

 
 
หลักสูตรทั้งหมด คลิกที่นี่
Powered by MakeWebEasy.com