หลักสูตรบุคคลทั่วไป

หลักสูตรเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ ในทุกทักษะ รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับและการเรียนต่อในระดับสูง
 
 
 

เรียนแบบภาพรวมช่วยให้เข้าใจง่าย จับความคิดรวบยอดได้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะ ฟัง  พูด อ่าน เขียน และการพิชิตข้อสอบไวยากรณ์ทุกระดับ

พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี ด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่ายและเป็นขั้นตอนอย่างถูกต้อง

เรียนรู้สารพัดเทคนิคการอ่านที่จำเป็น เพื่อเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาการอ่านอย่างรวดเร็ว

สารพัดเทคนิคเพื่อช่วยในการหาความหมายคำศัพท์ เน้นความเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำ

เทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL โดยไม่ต้องแปลโจทย์ TOEFL, TOEIC  TU GET, CU-TEP, SMART I ฯลฯ

การเปิด Dictionary ไม่ใช่แค่การหาความหมายของคำศัพท์เท่านั้น เรียนรู้การใช้ Dictionary ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ Dictionary อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้กุญแจสำคัญที่ช่วยในการออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาให้มากที่สุด

หลักสูตร Conversation การสนทนาภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด สำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา

 

สนใจสอบถามหรือสมัครเรียน คลิกที่นี่
Powered by MakeWebEasy.com